Malayalam Meaning of 'urban'

No direct Malayalam meaning for the English word 'urban' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • city - ഉമം,  പേരുവഴി,  പാടി,  പൂര്‍,  നഗരി,  മാര്‍ദംഗം,  പട്ടനീ,  പട്ടനം,  പുടഭേദം,  പത്തനം
  • town - കന്ഥ,  പുരി,  പാളയം,  അഗാരം,  പേരുവഴി,  പൂര്‍,  അകരം,  നഗരം,  പട്ടണം,  കസ്ബ,  കസബ
  • trouble - കഷ്ടത,  കൃച്ഛ്റം,  കദര്‍ത്ഥന,  വിഹേഠം,  എക്കച്ചക്കം,  അലോസരം,  അലമ്പല്‍,  അലമ്പ്,  ഇടക്കേട്,  കരുമന,  സൊല്ല,  കുട്ടിച്ചോറ്,  ബദ്ധല്‍,  പൊറുതികേട്,  താവ്,  പിഞ്ജ,  പിഞ്ജല,  താറുമാറ്,  പേക്കൂത്ത്,  കോന്ത്രം,  പര്യയം,  ബാധ,  അക്കടി,  കൊസ്രാക്കൊള്ളി,  വിനപ്പാട്,  വിബാധ,  വലയ്ക്കുക,  അനര്‍ത്ഥം,  മനസ്സുമുട്ട്,  പഞ്ചരിക്കുക,  ഗുലുമാല്‍,  തടുമാറ്,  തൊരടി,  കുഴച്ചില്‍,  പങ്കപ്പാട്,  തടന്തല്ല്,  ഇക്കട്ട്,  എടങ്ങേറ്,  വ്യുല്‍ക്രമം,  ഇക്ക്,  കുഴമറിച്ചില്‍,  കടശാരം,  ബുദ്ധിമുട്ട്
  • turmoil - കലശല്‍,  ബേജാറ്
  • courtesy - അനുനയം,  ആചാരം
  • uproar - ആഘോഷം,  ആരവം,  ഇണ്ടന്തിരി,  ഡമരം,  ബഹളം,  കോലാഹലം,  മുഴക്കം,  പരിഗര്‍ജ്ജനം
  • commotion - പ്രക്ഷ്വേഡനം,  ക്ഷോഭം,  നിശിതി,  പൂല്

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words