Malayalam Meaning of 'terminate'

No direct Malayalam meaning for the English word 'terminate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • end - എത,  എല്ല,  അവസാനം,  അവസിതി,  ഒടുവ്,  ഒടുക്കം,  സന്തി,  ഉദര്‍ക്കം,  ആരതി,  അറ്റം,  അറുമ്പാതം,  സംഹാരം,  അറുതി,  തുന്നം,  അഞ്ചലം,  അഗ്രം,  പര്യവസാനിക്കുക,  പര്യവസാനം,  പര്യവശേഷം,  പര്യാസനം,  പര്യന്തം,  പരിവൃത്തി,  തീര്‍ക്കുക,  നിഷ്ഠാന്തം,  മുടിവ്,  നിഷ്പത്തി,  പരിണാമം,  തുലയുക,  വിരമം,  വിരതി,  അന്ത്യം,  അന്തം,  തുഞ്ചം,  തീര്‍ന്നുപോകുക,  സമാപ്തി,  സമാപിക്കുക,  ഇറുതി,  സമാപനം,  സാതി,  കലാശം,  വ്യപായം,  കടശി,  പരിശമിക്കുക,  സതി
  • complete - അഖില,  മുഴുവനാക്കുക,  മുഴുമിക്കുക,  പരിപൂര്‍ണ്ണ,  നിഖില,  നിഖിലം,  സമഗ്ര,  പൂരിപ്പിക്കുക,  തികയ്ക്കുക,  തികഴ്,  സമസ്ത,  പുഷ്ടിപ്രാപിക്കുക,  സമ്പൂര്‍ണ്ണ
  • finish - ഒടുങ്ങുക,  മൂവുക
  • destroy - അഴിപ്പിക്കുക,  ശിഥിലീകരിക്കുക,  ഒടുക്കുക,  സംഹരിക്കുക,  ഹരിക്കുക,  പൊളിയുക,  പൊലിയുക,  നുറുക്കുക,  മഥിക്കുക,  നശിപ്പിക്കുക,  തുലയ്ക്കുക,  പൊട്ടിക്കുക,  ഹനിക്കുക,  ധ്വംസിക്കുക
  • Root-out -
  • definite - നിയത
  • decided - നിര്‍ണ്ണീത

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words