Malayalam Meaning of 'jam'

No direct Malayalam meaning for the English word 'jam' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • crowd - സാന്ദ്രം,  സംഗ്രാമം,  ആകീര്‍ണ്ണം,  പരിഷ,  നികുരംബം,  ജനഘട,  ജനക്കൂട്ടം,  ജനത,  ജനതതി,  ജനസഞ്ചയം,  ജനാവലി,  ജനാന്തം,  ജനൗഘം
  • block - അണയിടുക
  • press - ഞെക്കുക,  മുട്ടിക്കുക,  തിക്കുക
  • crush - ചതയ്ക്കുക,  ഞെരിക്കുക,  കൊമയ്ക്കുക,  നരുക്കുക,  കശക്കുക,  നെരിക്കുക
  • stuff -

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words